Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Lasessor Oy

Härkähaankuja 14

01730 Vantaa

Sähköposti: webshop@lasessor.com
y-tunnus: 0894587-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Timy Lassooy

3. Rekisterin nimi
Lasessor-verkkokaupan asiakasrekisteri


4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Lasessor-verkkokaupan tilausten käsittelyyn, markkinointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä muuhun yhteydenpitoon.


5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero


6. Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on tallennettu Lasessor- tietojärjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsee käsiksi henkilökohtaisilla tunnuksillaan ainoastaan Lasessorin nimeämät henkilöt, joko Lasessorin henkilökunta tai tietojärjestelmän ylläpitäjät tai muut henkilöt, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.


8. Tietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai asianmukaisen henkilön pyynnöstä.